.

.

Бизнес-жоспар: С тті мал т ымын сіретін фермалар ашу ( Kb). XLS DOC Бизнес-жоспар: а тал ан ет ндірісі цехын ашу ( Mb). XLS.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Бизнес жоспар